1209/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om upphävande av lagen om freds- och konfliktforskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 23 januari 1970 om freds- och konfliktforskningsinstitutet (45/70) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Undervisningsministeriet beslutar härvid om indragningen av tjänsterna vid freds- och konfliktforskningsinstitutet och om inrättande av tjänster i deras ställe vid Tammerfors universitet. De tjänster som inrättas på detta sätt kan första gången besättas utan att de ledigförklaras.

RP 152/93
KuUB 23/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.