1208/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 11 § lagen om lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71), sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 juli 1988 (621/88), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

11 §

Rätt och skyldighet enligt 1 mom. till tjänstledighet för studier gäller inte från och med den 1 augusti 1994 till och med den 31 december 1996. Tjänstgöring under 1994, 1995 och 1996 beaktas inte när den tjänstgöringstid som medför rätt och skyldighet till tjänstledighet räknas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 150/93
KuUB 11/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.