1207/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om temporär ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 3 § lagen den 31 december 1986 om utveckling av högskoleväsendet (1052/86) ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Anslagen för högskoleväsendet

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte 1994.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

RP 149/93
KuUB 17/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.