1197/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset aktierna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 8 februari 1991 om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna (235/91) som följer:

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Med undantag av 14 § tillämpas lagen inte på ett bolag eller dess delägare under den tid bolaget eller dess aktier omfattas av de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse som anges i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/93).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.