1193/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80),

sådana de lyder i lag av den 18 januari 1985 (62/85), som följer:

2 §

Räntestödslån kan beviljas

1) kommuner eller samkommuner,

2) samfund som avses i 15 § 1 mom. 3 punkten aravalagen (1189/93) och som hyr ut bostäder på sociala grunder,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 177/93
MiUB 13/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.