1185/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 8 § lagen om tillsynen Över arbetarskyddet och om sökande av ändring arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 3 och 4 mom. lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73),

sådana de lyder i lag av den 12 juli 1985 (600/85), som följer:

8 §

Vad som i 2 mom. stadgas om arbetsgivarnas förening skall på motsvarande sätt tillämpas på statliga myndigheter samt på kommunala arbetsmarknadsverket och den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation samt på en sådan myndighet som med stöd av bemyndigande av kommunala arbetsmarknadsverket eller den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation ingår avtal i stället för dem.

I avtalet får undantag dock inte göras från 10 och 11 §§. En myndighet som avses i 3 mom., kommunala arbetsmarknadsverket eller den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation har likväl rätt att komma överens om en verksamhetsperiod för arbetarskyddsfullmäktigen och vicefullmäktige som är högst fyra år. Likaså kan det avtalas om vilka som vid val av arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige hör till arbetstagarna och vilka som hör till arbetstagarna i funktionärsställning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 255/93
FvUB 21/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.