1161/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82) en ny 1 a § samt

ändras den till lagen fogade accistabellen, sådan den lyder i lag av den 30 december 1992 (1561/92), som följer:

1 a §

Vad som i denna lag stadgas om bränslen gäller i tillämpliga delar elektrisk nettoenergi som producerats med kärnkraft eller vattenkraft i landet samt importerad elektrisk energi.

För elektrisk energi som produceras i en generator vars effekt understiger två megavoltampere uppbärs inte accis.

Närmare bestämmelser om definitionen av elektrisk nettoenergi utfärdas av handels- och industriministeriet.

ACCISTABELL

Position i tulltariffen Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis
27.01 och 27.02 Stenkol, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol; brunkol 1. - 67,2 mk/ton
ur 27.03 Fräsbränntorv 2. - 4,3 mk/MWh
ur 27.10 Blyfri motorbensin
- grundkvalitet 3. 236 p/l 7,1 p/l
- reformulerad 4. 231 p/l 7,1 p/l
ur 27.10 Blyhaltig motorbensin
- grundkvalitet 5. 281 p/l 7,1 p/l
- reformulerad 6. 276 p/l 7,1 p/l
ur 27.10 Blandning av motorbensin
- grundkvalitet 7. 258,5 p/l 7,1 p/l
- reformulerad 8. 253,5 p/l 7,1 p/l
ur 27.10 Dieselolja
- grundkvalitet 9. 110,0 p/l 7,8 p/l
- svavelfri kvalitet 10. 95,0 p/l 7,8 p/l
ur 27.10 Lätt brännolja 11. 4,2 p/l 8,0 p/l
ur 27.10 Tung brännolja 12. 2,5 p/kg 9,3 p/kg
ur 27.11 Naturgas, i naturform 13. - 6,5 p/nm3
ur 27.16 Elektrisk energi:
- producerad med kärnkraft 14. 1,5 p/kWh 0,6 p/kWh
- producerad med vattenkraft 15. - 0,2 p/kWh
- importerad 16. 0,7 p/kWh 0,6 p/kWh

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 89/93
StaUB 62/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.