1149/1993

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) deltagande i examen i yrkesutbildningsförvaltning, 200 mark i examensavgift,

2) deltagande i examen i skolförvaltning, 200 mark i examensavgift,

3) deltagande i examen i musikläroanstaltsförvaltning, 200 mark i examensavgift,

4) deltagande i tudelad examen i utbildningsförvaltning, 200 mark för vardera delen samt

5) intyg över examina eller delar av dem enligt 1-4 punkten, 100 mark i avgift.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) dataservice som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagdsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektroniska dataprodukter och audivisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material samt

11) annan beställd service.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 1 december 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Vik. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.