1148/1993

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid institutet for yrkesutbildningsstyrelsens förvaltningsområde och vid Heinola kurscentral

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De prestationer som institutet för yrkesutbildningsstyrelsens förvaltningsområde och Heinola kurscentral prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) den utbildning som instituten ordnar,

2) konsultation

3) beställda utredningar och undersökningar,

4) publikationer och förlagsservice,

5) inkvarterings- och måltidsservice,

6) användning av institutens lokaler och utrustning,

7) fotokopior och andra avskrifter,

8) sändning och postning av handlingar och annat material samt

9) annan beställd service.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 24 november 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Vik. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.