1143/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av 5 § lagen om statsgarantier for foretag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/72), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 november 1990 (998/90), som följer:

5 §

Garantikrediter får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 8000 miljoner mark, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländska krediter beräknas enligt Finlands Banks medelkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för valuta som varaktigt saknas i Finlands Banks kurslista beräknas enligt denna valutas gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.