1133/1993

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet ändrat 3 § 4 punkten i sitt beslut av den 27 augusti 1992 om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter (852/92) samt fogat till 3 § en ny 5 och 6 punkt, varvid den nuvarande 5 och 6 punkten blir 7 och 8 punkt, som följer:

3 §

Tillverkning och import av asbest eller asbesthaltiga produkter är förbjuden från den 1 januari 1993 samt överlåtelse och ibruktagande från den 1 januari 1994 med följande undantag:


4) packningar som innehåller krysotil får importeras, stansas för bruk i hemlandet, säljas och tas i bruk, ifall det inte finns tillgång till sådant ersättande material med motsvarande egenskaper som är mindre farligt än asbest,

5) material som innehåller krysotil får importeras, säljas och tas i bruk för användning som isoleringsskiva vid hårdlödning i induktionsugnar, ifall det inte finns tillgång till sådant ersättande material med motsvarande egenskaper som är mindre farligt än asbest,

6) fordons elektriska motorer i vilka det finns krysotil i ankarnas kommutatorer får importeras, säljas och tas i bruk, ifall det inte finns tillgång till sådana elektriska motorer med motsvarande egenskaper som inte innehåller asbest,Detta beslut träder i kraft den 15 december 1993.

Helsingfors den 9 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.