1130/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om temporär årsavgift for sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver foretagshälsovårdsservice

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Årsavgift

Av den som anlitar sådan i 3 § lagen om företagshälsovård (743/78) avsedd läkarservice inom den öppna sjukvården som arbetsgivaren ordnar uppbärs till arbetsgivaren en årsavgift om 100 mark.

2 §
Uppbörd av avgiften

Avgiften uppbärs i samband med det första besöket på arbetsgivarens vägnar mot kvitto av en i 7 § lagen om företagshälsovård avsedd serviceproducent, som från den räkning som tillställs arbetsgivaren drar av en del som motsvarar de betalda årsavgifterna.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.