1118/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Utan hinder av 3 § skall beslut av Gemensamma EES-kommitten om ändring av protokollen och bilagorna till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), behandlas av det ministerium till vars verksamhetsområde beslutet enligt sakinnehållet hör.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Rp 317/92
GrUB 10/93
StoUB 2/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.