1116/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

fogas till Regeringsformen för Finland en ny 33 a § som följer:

33 a §

Riksdagen skall så som riksdagsordningen stadgar delta i den nationella beredningen av beslut som fattas av internationella institutioner.

Statsrådet skall utan hinder av 33 § bestämma om den nationella beredningen av beslut som fattas av internationella institutioner som avses i 1 mom. och, till den del ett sådant beslut inte kräver godkännande av riksdagen och beslutets innehåll inte heller kräver att någon förordning utfärdas, också besluta om andra därtill anslutna åtgärder som Finland vidtar.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

317/93
GrUB 10/93
StoUB 2/93

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.