1107/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter

På föredragning av trafikministern

ändras 4 § 1 mom. förordningen den 5 januari 1979 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (9/79),

sådant det lyder ändrad genom förordning av den 21 augusti 1992 (816/92), som följer:

4 §

För installering och reparation av följande trafikförnödenheter skall inhämtas i 4 § lagen om trafikförnödenheter avsett tillstånd:

1) installering och reparation av taxameter,

2) installering och reparation av fårdskrivare,

3) reparation av lastbilars och bussars samt deras släpvagnars bromssystem, och

4) installering och reparation av hastighetsbegränsare som föreskrivits bli monterad i bil.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1993.

Bilaga XIII i EES-avtalet: rådets direktiv (6/92/EEG)

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.