1088/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1993

Statsrådets beslut om ändring av beslutet om verkställighet av vahltalagen

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt 6 § i sitt beslut av den 13 december 1985 (955/85) om verkställighet av valutalagen och

ändrat 4-5 §§ och 7 § som följer:

4 §

För fastställande av grunden för en valutatransaktion kan Finlands Bank föreskriva att för löpande valutatransaktioher krävs tillstånd.

5 §

Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden och Internationella institutet för utvecklingsekonomisk forskning (WIDER) anses som i valutalagen (954/85) åsyftad valutautlänning.

7 §

Den som exporterat eller importerat en vara skall, i den ordning som Finlands Bank föreskriver, för Finlands Banks räkning tillställa tullmyndigheten uppgifter och utredningar om exporten och importen.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 2 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.