1082/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om upphävande av 65 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) 65 §, sådan den lvder ändrad genom lagar av den 30 december 1959 och den 16 juli 1990 (520/59 och 659/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 141/93
StaUB 46/93

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.