1068/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Förordning om ändring av 6 § biblioteksforordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till 6 § biblioteksforordningen av den 11 december 1992 (1311/92) ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Övergångsstadgande

Den som innan denna förordning träder i kraft har inlett läroavtalsutbildning för att nå den behörighet för biblioteksexamen på institutnivå som avses i det i 2 mom. nämnda undervisningsministeriets beslut, när nämnda behörighet genom att slutföra sina studier före utgången av 1996.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1993.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister Tytti
Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.