1044/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1993

Trafikministeriets beslut om ändring av 10 § trafikministeriets beslut om yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig godstrafik

Trafikministeriet har ändrat 10 § i trafikministeriets beslut av den 27 februari 1991 om yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig godstrafik (441/91) enligt följande:

10 §

För att påvisa förefintligheten av tillräckliga ekonomiska resurser skall sökanden, om det gäller en ny sökande eller en sådan sökande som, när detta beslut trätt i kraft, har haft gällande trafiktillstånd och vars ansökan gäller ökning av befintligt transportmateriel, innan trafiktillstånd beviljas ställa säkerheter, vilkas storlek bestäms enligt antalet fordon som enligt ansökan skall användas i trafiken. Som säkerhet godkänns av en penninginrättning eller ett försäkringsbolag given borgensförbindelse, som tillställs tillståndsmyndieheten. och som kan användas som borgen för att uppfylla förpliktelser föranledda av verksamhet som idkas enligt trafiktillstånd såsom stadgas i 3 § borgensförordningen.

Ett transportföretag som ändrat sin verksamhetsform enligt 24 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten (1535/92) inkomsskattelagen betraktas inte som en sådan ny sökande som avses i 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 26 november 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd i egenskap av avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.