1040/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen rörande Internationella Finansieringsbolaget

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeri verksamhetsområde stadgas:

1 §

De av Internationella Finansieringsbolagets styrelse den 28 december 1992 gjorda ändringarna i konventionen rörande Internationella Finansieringsbolaget (FördrS 18-19/56), vilka republikens president godkänt den 26 november 1993, är i kraft från den 28 april 1993 så som därom har avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/93)

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.