1036/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 15 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i las av den 26 juli 1985 (653/85), som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


15) bostadsförmedlingsrörelse;Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 103/93
ApUB 8/93

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.