1034/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön

På föredragning av justitieministern

ändras 1 och 2 §§ förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp vid utmätning av lön (1031/89), som följer:

1 §

Vid utmätning av lön anses gäldenären fram till nästa löneutbetalningsdag behöva till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makens barn och adoptivbarn, om dessa försörjs av honom, för egen del 92,00 mark och för varje nämnd anhörig 33,00 mark om dagen (skyddat belopp).

2 §

På grund av en förändring av levnadskostnaderna som har skett efter den 1 november 1993 skall de skyddade belopp som nämns i 1 § ändras i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.