1031/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om företagssanering

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 25 januari 1993 om företagssanering (55/93) rubriken för 5 § och 5 § 1 mom. 3 punkten, samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Anmälan om ansökan

Domstolen skall utan dröjsmål göra anmälan om en ansökan om att saneringsförfarande skall inledas till den domstol som år behörig i ett ärende som gäller försättande av gäldenären i konkurs.

5 §
Anmälan till handelsregistret, utsökningmyndigheterna och domstolen

Domstolen skall utan dröjsmål göra anmälan om att saneringsförfarande börjar och upphör till:


3) den domstol som är behörig i ett ärende som gäller försättande av gäldenären i konkurs.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.