1010/1993

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1993

Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1994

Finansministeriet har med stöd av 42 § och 48 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd,

dessa lagrum sådana de lyder, 42 § i lag av den 12 november 1982 (808/92) och 48 § 1 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), beslutat:

1 §

Förskott fastställs inte om dess belopp skulle vara mindre än 1 000 mark.

2 §

Förskott uppbärs av samfund och samfällda förmåner som avses i 3 § och 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottsbeloppets storlek, i två eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
1 000–5 000 2 februari och september
över 5 000 11 februari–december
3 §

Förskott som fastställts för andra än i 2 § avsedda samfund och samfällda förmåner uppbärs, beroende på förskottsbeloppets storlek, i en eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
1 000–3 000 2 april och september
över 3 000 men högst 10 000 3 mars, juli och november
över 10 000 men högst 30 000 5 mars, maj, juli, september och november
över 30 000 men högst 100 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 100 000 11 februari–december
4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Det tillämpas vid uppbörd av förskott som fastställs för skatteåret 1994.

Helsingfors den 24 november 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. Överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.