1009/1993

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1993

Finansministeriets beslut om byggnadsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som byggnadsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) byggherre- och byggtjänster samt övervakning av byggnadsarbeten,

2) städtjänster,

3) tjänster som hänför sig till fastighetsskötsel,

4) sakkunnigtjänster,

5) vaktmästar-, telefonist- och andra motsvarande tjänster, samt

6) övriga tjänster som baserar sig på uppdrag.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Matti Tanner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.