1008/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt de punkter i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) som gäller Asikkala skattedistrikt, Haapavesi skattedistrikt, Juuka skattedistrikt, Kangasniemi skattedistrikt, Lapinlahti skattedistrikt, Norrmarks skattedistrikt, Parikkala skattedistrikt, Pyhäsalmi skattedistrikt, Ruokolahti skattedistrikt och Sysmä skattedistrikt,

av dessa punkter punkten om Asikkala skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 20 december 1973 (942/73), punkten om Norrmarks skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 11 november 1971 (781/71) och punkten om Parikkala skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 28 december 1972 (867/72),

ändrat de punkter som gäller Björneborgs skattedistrikt, Haapajärvi skattedistrikt, Heinola skattedistrikt, Iisalmi skattedistrikt, Imatra skattedistrikt, Lahtis skattedistrikt, Lovisa skattedistrikt, Mäntsälä skattedistrikt, Nivala skattedistrikt, Nurmes skattedistrikt och S:t Michels skattedistrikt samt i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner punkten om Nylands län,

av dessa punkter punkten om Björneborgs skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 10 december 1992 (1250/92), punkten om Haapajärvi skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 17 november 1966 (556/66), punkterna om Iisalmi och S:t Michels skattedistrikt sådana de lyder i statsrådets beslut av den 22 oktober 1992 (941/92), punkten om Imatra skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 3 december 1970 (746/70), punkten om Lahtis skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 2 april 1992 (299/92), punkterna om Lovisa och Mäntsälä skattedistrikt samt i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner punkten om Nylands län sådana de lyder i statsrådets beslut av den 25 mars 1993 (295/93) och punkten om Nurmes skattedistrikt sådan den lyder i nämnda statsrådsbeslut av den 20 december 1973, som följer:

Nylands län:


Lovisa skattedistrikt: Lovisa stad samt Lappträsks, Liljendals, Mörskoms, Pernå och Strömfors kommuner;

Mäntsälä skattedistrikt: Orimattila stad samt Mäntsälä, Artsjö och Pukkila kommuner;


Åbo- och Björneborgs län:

Björneborgs skattedistrikt: Björneborgs stad samt Kullaa, Luvia, Nakkila, Norrmarks, Påmarks och Ulvsby kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län :


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärkölä, Nastola och Padasjoki kommuner;


Tavastehus län:


Lahtis skattedistrikt: Lahtis stad samt Asikkala, Hollola, Kärköla, Nastola och Padasjoki kommuner:


Kymmene län:

Imatra skattedistrikt: Imatra stad samt Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari och Uukuniemi kommuner;


S:t Michels län:

Heinola skattedistrikt: Heinola stad, Heinola landskommun samt Hartola och Sysmä kommuner;


S:t Michels skattedistrikt: S:t Michels stad, S:t Michels landskommun samt Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi och Ristiina kommuner;


Kuopio län:

Iisalmi skattedistrikt: Idensalmi stad samt Lapinlahti, Sonkajärvi, Varpaisjärvi och Vieremä kommuner;


Norra Karelens län:


Nurmes skattedistrikt: Nurmes stad samt Juuka och Valtimo kommuner;


Uleåborgs län

Haapajärvi skattedistrikt: Haapajärvi och Pyhäsalmi städer samt Kärsämäki och Reisjärvi kommuner;


Nivala skattedistrikt: Nivala stad och Haapavesi kommun;


A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner

I Nylands län:

Ekenäs, Esbo, Helsingfors, Lovisa och Vanda skattedistrikt är tvåspråkiga. Invånarnas flertal är svenskspråkigt i Ekenäs skattedistrikt, finskspråkigt i övriga distrikt.

Borgå och Lojo skattedistrikt är finskspråkiga beträffande finskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I båda distrikten är invånarnas flertal finskspråkigt.

övriga skattedistrikt är finskspråkiga.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 18 november 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.