1006/1993

Given i Helsingfors den 26 november 1993

Lag om ändring av 10 § lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 3 mom. lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1635/92), som följer:

10 §

Den bostad som räntestödslånet gäller kan av särskilda skäl uthyras för högst två år.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

En bostad som är eller har varit uthyrd då lagen träder i kraft kan under den tid räntestöd betalas vara uthyrd sammanlagt högst två år.

Helsingfors den 26 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.