989/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 september 1993

Patent- och registerstyrelsens beslut ändringar och tillägg till klassificering av mönster vid registrering

Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 33 § mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71) fastställt följande ändringar och tillägg till den klassificering som den 27 maj 1981 (456/81) fastställts och senare ändrats genom patent- och registerstyrelsens beslut av den 9 november 1983 (879/83) och av den 7 april 1989 (370/89) att tillämpas vid registrering av mönster:

Rubriken till underklass 02 i klass 14

Underklassrubriken har ändrats till:

"Databehandlingsutrustning samt kringutrustning."

Anmärkning till klass 14

Anmärkningen i underklass 03 har ändrats till:

"Innefattar telegrafi-, telefon- och televisionsapparater samt radioapparater och teleprintar."

Rubriken till underklass 06 i klass 15

Underklassrubriken har ändrats till:

"Textil-, sy-, stick- och brodermaskiner, inklusive väsentliga delar därav."

Anmärkning i klass 16

Anmärkningen i underklass 01 stryks.

Rubriken till underklass 01 i klass 24

Underklass rubriken har ändrats till:

"Apparatur och utrustningen för läkare, sjukhus och laboratorier."

Anmärkning till klass 28

Anmärkningen c) i underklass 01 har införts:

"Inklusive kemikaler i form av kapslar, piller och tabletter."


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 28 september 1993

Generaldirektör
Martti Enäjärvi

Avdelningschef
Sirkka-Liisa Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.