975/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 2 och 3 mom. lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 11 december 1987 (1011/87), som följer:

15 §

I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 11,7 procent utgöra utgifter för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) och 6,0 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 4,2 procent utgifter för tilläggsdel eller motsvarande utgifter enligt folkpensionslagen (347/56), 0,22 procent pensionsutgifter enligt familjepensionslagen (38/69) samt 5,4 procent pensionsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. De tre sistnämnda procenttalen höjs likväl från och med 1995 årligen med 0,34, 0,02 respektive 0,47 procentenheter.

Lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel är 33,8 procent och statens andel likaså 33,8 procent av totalkostnaderna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 148 93
ShUB 20/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.