974/1993

Given i Helsingfors den 19 november 1993

Lag om ändring av 1 § räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. 2 punkten räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 december 1983 (943/83), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på


2) trafikförsäkring, patientförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring, lagstadgad pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring för arbetstagare eller motsvarande förmån som har beviljats av kommunala pensionsanstalten;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 147/93
ShUB 21/93

Helsingfors den 19 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.