969/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 november 1993

Statsrådets beslut om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 11 d § 1 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66), sådant det lyder i lag av den 23 december 1992 (1481/92), beslutat:

1 §

Annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om bostadsproduktion (247/66) som har beviljats för uppförande av hyreshus och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 3, 4 och 7 punkten i nämnda lag justeras räknat från ingången av mars 1994 procentuellt så, att justeringen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 25 november 1993.

Helsingfors den 18 november 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Överinspektör
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.