952/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54), sådant det lyder i lag av den 10 mars 1989 (243/89), som följer:

5 §

Vad denna lag stadgar om statens förvaltningsmyndigheter tillämpas även på regeringen högsta förvaltningsdomstolen, länsrätterna omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolei och, då ändring söks i försäkringsdomstolens utslag, på högsta domstolen, samt på revisionsrådet vid statens revisionsverk och de kommunala förvaltningsmyndigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.