950/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag är 1994

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. bambidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1994 är den 26 januari, den 28 februari, den 29 mars, den 26 april, den 26 maj, den 28 juni, den 26 juli, den 26 augusti, den 27 september, den 26 oktober, den 29 november och den 28 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 10 december 1992 om dagarna för utbetalning av barnbidrag (1292/92).

Helsingfors den 11 november 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jonna Huuhlanen

Konsultativ tjänsteman
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.