938/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 6 och 26 §§ lagen om charterskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 november 1992 om charterskatt (976/92) 26 § 3 mom. samt

ändras 6 § 1 punkten och 26 § 2 mom., som följer:

6 §
Undantag från skatteplikt

Skatt skall inte betalas

1) för barn födda 1982 eller senare i fråga om resa som inleds 1993 och inte heller för barn födda 1983 eller senare i fråga om resa som inleds 1994,


26 §
Ikraftträdande och tillämpning

Med stöd av denna lag skall skatt betalas för biljetter berättigande till charterflygresor som inleds under 1993 eller 1994.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 134/93
SiaUB 39/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.