936/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 23 oktober 1992 (929/92), som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket vid ett gårdsbruk separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 700, på såddområdena 1 500 och på planteringsområdena 2 900 mark per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 800 mark per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

RP 118/93
StaUB 37/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.