929/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 augusti 1993

Finlands Banks beslut om beskrivningen av Finlands Banks tjugomarkssedel av 1993 års typ

Riksdagens bankfullmäktige har med stöd av 6 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/93) och 17 § 1 mom. 4 punkten reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25) sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 april 1993 (359/93) fattat beslut om beskrivningen av tjugomarkssedeln av 1993 års typ. Beskrivningen lyder:

BESKRIVNING AV FINLANDS BANKS TJUGOMARKSSEDEL AV 1993 ÅRS TYP

Format: 69 mm x 142 mm.

Papper: Den allmänna färgen är vit med en lätt blåaktig ton och med blåa fibrer på ytan. Till höger om mittlinjen en lodrät säkerhetsråd som på framsidan ställvis framträder på papperets yta. Säkerhetsråden har en optiskt föränderlig yta som består av bokstaven "F" och ett bakgrundsmönster. I det ljusa fältet i sedelns högra del Väinö Linnas porträtt som vattenstämpel.

Tryck:

Framsidan

Till vänster ett porträtt av Väinö Linna i stort format i mörkblått gravyrtryck, utom vänstra skuldran och axeln i mörkgrönt. Porträttet består av vågräta våglinjer. I mitten av sedeln en vit punkt, från vilken sedelns bottentryck strålformigt indelas i sektorer som avgränsas av. tunna vita streck. Sektorernas färg går till vänster i grått och blågrått och till höger i blågrått och gult. I den vänstra kanten ett smalt vitt fält. I mörkblått gravyrtryck dessutom:

- upptill i mitten texten "KAKSIKYMMENTÄ MARKKAA"

- uppe till vänster sedeltypens årtal "1993" och nere till höger om porträttet texten "VÄINÖ LINNA 1920-1992".

I tvåfärgat gravyrtryck:

- i mitten den 21 mm höga valörbeteckningen "20" tryckt i mörkblått, utom snett i det nedre högra hörnet i mörkgrönt; i valörbeteckningen runt nollans inre ring en linje av oavbruten mikrotext "SUOMENPANKKIFINLANDSBANK"

- nertill i mitten texten "SUOMEN PANKKI" i mörkgrönt, utom i högra kanten i mörkblått

- till höger om valörbeteckningen lodrätt texten "TJUGO MARK" ytterst tryckt i mörkblått och i mitten i mörkgrönt.

I mörkgrönt gravyrtryck:

- i mitten fyra identifieringsringar

- i det nedre vänstra hörnet, i det vita fältets nedre del valörbeteckningen "20".

I sedelns övre högra hörn ovanför vattenstämpeln en sluten figur som föreställer en uppslagen bok och inne i denna i vitt gravyrtryck ett linjemönster, där valörbeteckningen "20" kan urskiljas när sedeln hålls upp vågrätt mot ljuset.

Sektorerna i bottentrycket består av räta längsgående linjer och raka tvärlinjer som bildar ett barrmönster. Den stjämlika figuren bredvid porträttet i mitten av sedeln symboliserar den gnista som inspirerat Väinö Linna i hans produktion. Mönstret slutar i en lodrät rad av valörbeteckningar i ljusgrått som följs av ljusgrå linjer som följer bottenfigurens mönsterteckning och som täcker vattenstämpelomrädet i sedelns högra kant.

Namnteckningarna är tryckta i blågrått nere i mitten.

Sedelnumret är tryckt i svart; till vänster lodrätt i det vita fältet och i sedelns nedre högra kant vågrätt i ett från bottenmönstret avgränsat vitt fält.

Baksidan

Baksidans färg övergår gradvis från ljusgult i vänstra kanten till blågrönt i högra kanten. Bildmotivet utgörs av en vy över fabriksbyggnaderna kring Tammerforsen. Ån flyter mellan fabriksbyggnaderna, som speglar sig i vattenvirvlama. Nertill syns brons dekorativa räcke.

I sedelns övre kant lejonet i Finlands vapen och texten "SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK" och nertill texten "Kaksikymmentä markkaa Tjugo mark", tryckta i mörkblått. Nertill i mitten den 20 mm höga valörbeteckningen "20" i ljus färg mörkblå schattering. I det övre högra hörnet valörbeteckningen i vitt.

Helsingfors den 25 augusti 1993

FINLANDS BANK


Sirkka Hämäläinen Direktionens ordförande


Harri Holken Direktionsmedlem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.