918/1993

Utfärdat i Helsingfors den 1 november 1993

Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning

Skattestyrelsen har med stöd av 11 § 2 mom. lagen om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk den 24 augusti 1990 (718/90) beslutat om kommunernas indelning i rotprisområden som följer:

1 §

Nylands län:

1) Borgå landskommun, Esbo, Ekenäs, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Pernå, Sibbo, Sjundeå och Strömfors

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet till vilka det finns väg- eller färjförbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

2 §

Åbo och Björneborgs län:

1) Björneborg, Dragsfjärd, Euraåminne, Finby, Gustavs, Halikko, Houtskär, Kimito, Korpo, Lemu, Luvia, Masku, Merimasku, Nagu. Nystad, Nådendal, Pargas, Pyhäranta, Raumo, Rimito, Sagu, Sastmola, Tövsala, Velkua, Villnäs och Västanfjärd

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet till vilka det finns väg- eller färjförbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna. 2) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

3 §

Tavastehus län:

1) Ikalis

Till I rotprisområdet hör skogsmarkerna av de lägenheter, som är belägna inom ett område begränsat av vägarna nr 3 och 276 samt den södra kommungränsen.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

4 §

Kymmene län:

1) Kotka, Pyttis, Veckelax och Vederlax

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet till vilka det finns väg- eller färj förbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

5 §

S:t Michels län:

I alla kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

6 § Kuopio län:

I alla kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

7 §

Norra Karelens län:

1) Juga

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör de på öarna i Pielinen belägna skogsmarker, till vilka det inte finns väg- eller färjförbindelse.

2) Lieksa

Till I rotprisområdet hör andra än till II och III rotprisområdena hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör de på öarna i Pielinen belägna skogsmarker, till vilka det inte finns väg- eller farjförbindelse.

Till III rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna i Hattuvaara, Kitsinvaara, Kivivaara, Louhivaara, Mukavaara, Nurmijärvi, Ohtavaara, Polvivaara, Ruunaa, Savijärvi, Siikavaara och Sikovaara byar samt de öster och norr om linjen Viekki bys norra gräns - väg nr 526 - väg nr 524 - Pankajärvi bys norra gräns - Lieksanjoki till Siikajärvi - Siikapuro - Siikavaara, Sikovaara och Kitsinvaara byars västra gränser - väg nr 522 belägna statens skogsmarker, som inte hör till byarna.

Skogsmarker tillhörande separat lägenhet eller del av lägenhet belägen utanför sammanhängande byarå räknas till det rotprisområde till vilket skogsmarkerna i det omkringliggande området hör.

3) Nurmes

Till I rotprisområdet hör andra än till II och III rotprisområdena hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör de på öarna i Pielinen belägna skogsmarker till vilka det inte finns väg- eller farjförbindelse.

Till III rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna öster och norr om Kuohatti, Nurmes och Saramo byars norra gräns.

4) Valtimo

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna i Haapakylä, Hiirenjärvi, Hirsiniemi, Karhunpää, Koppelo och Pajukoski byar samt de statens skogsmarker, som är belägna inne i dessa byar.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

5) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

8 §

Vasa län:

1) Himango, Karleby, Kaskö, Kelviå, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Lochteå, Maxmo, Nykarleby, Närpes, Oravais, Pedersöre och Vasa

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet till vilka det finns väg- eller farjförbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) Malax

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör i Bergö belägna skogsmarker samt de på andra öar i havet belägna skogsmarker till vilka det inte finns väg- eller färjförbindelse.

3) Korsholm

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör i Replot och i Björköby belägna skogsmarker samt de på andra öar i havet belägna skogsmarker, till vilka det inte finns väg- eller förjförbindelse.

4) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

9 §

Mellersta Finlands län:

I alla kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

10 §

Uleåborgs län:

1) Haukipudas och Kalajoki

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet, till vilka det finns väg- eller färjförbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) Hyrynsalmi

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker. Till II rotprisområdet hör i Moisiovaara by belägna skogsmarker samt de öster om linjen Valkiaisjärvis västra ända - Myllylä - Halla - landsvägen till kommungränsen belägna statens skogsmarker, som inte hör till byarna.

3) Kuhmo

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna sydväst om följande linje: Från riksgränsen Ulvinsalo naturparks syd- och västgräns till parkens nordvästra hörn - skogsväg till väst till Kiekinkoski - väg nr 9121 till nord - skogsväg till Iso Akonjärvi - Lammasperä byns gräns till nordöst - väg från Hirvelä till Pitämävaara - Isojoki - Lentuanjärvis södra och västra strand till Nivå - livantiiras västra strand - Kotijärvi - Lipukkajärvi - väg nr 907 norrut till kommungräns.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

4) Kuusamo

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna inom följande linje: Kommungränsen - Oulankajoki - riksgränsen - västra stranden av Kuusinkijoki vattendrag - Joukamajärvis västra ända - vägen till Koppelolampi - västra stranden av Iijoki vattendrag - Hietajoki - Kuparijoki - Hietaluoma - norra gränsen av Poussu by - södra gränsen av statens skogsmark - Soilujärvi - Soilunjoki - Kurkijoki.

Till II rotprisområdet hör andra än till I eller III rotprisområdet hörande skogsmarker.

Till III rotprisområdet hör skogsmarker i Ölkky och Luoma spalter av Kuusamo samfällda skogen, skogsmarker i Hyöteikkö samfällda skogen och skogsmarker, som är belägna inne i Kurvinen och Tammela byarnas enhetliga bygränsen.

5) Pudasjärvi

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som inte hör till II rotprisområdet.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna i Iinattijärvi, Korpinen, Kurki, Naamanka, Puhos eller Sarajärvi byar och de övriga skogsmarker, som är belägna öster om följande linje: väg nr 858 - väg nr 860 - vägarnas nr 860 och nr 20 vägkorsning - Iso Haisuvaara - vägarnas nr 839 och nr 78 vägkorsning - väg nr 885.

6) Puolanka

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om följande linje: Hyrynsalmis gräns - Kaunislampi - Lampovaara skogsbilväg - Lylykylä - Äylö brandtorn - Askanjärvis södra ända - Palosenjärvis östra ända - Palosenjoki - Auhonjärvis östra och södra strand - Pirttijärvis södra strand - längs med Pirttijoki till Utajärvi gräns.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

7) Suomussalmi

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna väster om följande linje: Kommungränsens vändpunkt öster om Taivalkoski järnvägens och kommungränsens skärningspunkt - Kuurtojärvis norra ända - Kuivasjärvis sydöstra ända kommungräns vid Pieni Valkeisjärvis östra strand.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

8) Utajärvi

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna väster om följande linje: Kiminge älv - Peuraoja - Piltokangas - Virtala - Autio - Hirvenmaa - Punaniemi - Jokela - söderut till Vaala kommungräns.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

9) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

11 §

Lapplands län:

1) Enontekis

Till I rotprisområdet hör andra skogsmarker än de som hör till II rotprisområdet.

Till II rotprisområdet hör skogsmarkerna omkring Suonttajärvi.

2) Enare

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om följande linje: Korsatunturi - Repojokis och väg nr 955 korsning - gränsen av Lemmenjoki nationalpark - Lemmenjoki - Paadar - Solojärvi - Juutuanjoki - södra stranden av Enare träsk - Paatsjoki.

Till II rotprisområdet hör, öarna i Enare träsk icke medräknade, de skogsmarker, som är belägna norr om I rotprisområdet och söder om följande linje: Bäcken från livanajärvi till Inarinjoki - Madda Saddehvarri - Palloaivi - Syysjärvis västra ända - Karsikkoniemi - Nilisaari i Enare träsk - Joutsenpesäjärvi - bäcken till riksgränsen.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

3) Kemi, Simo och Torneå

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna på fastlandet och de skogsmarker på öar i havet, till vilka det finns väg- eller färjförbindelse från fastlandet.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

4) Kittilä

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker som är belägna söder om följande linje: Kolvakero - Luovavaara - Kulkujoki bro - Köngäs - Kiistala - Keulakkopää.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna norr om I rotprisområdet och söder om följande linje: Jerisjärvi - naturparkens gräns - Pallasjärvi - Pallasjoki - Nilipirtti - skyddsskogsområdets gräns.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

5) Kolari

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna i Kolari och Sieppijärvi byar samt de statens skogsmarker, som inte hör till byarna och som är belägna väster eller söder om följande linje: Kiuaskero - Paloselkä - Teurajärvi - Naamijoki - Vaattojärvi - Vaattojärvis södra ända - kommungränsens vändpunkt mot söder i Tapaninjänkä.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

6) Muonio

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om följande linje: Kangosjoki - Kangosjärvi -Nivunkijoki - Nivunkijärvi - Nivunkijärvis sydöstra ända - norra ändan av Äkäsjärvis Sammallahti - Äkäsjärvis västra strand - Äkäsjoki - väg nr 940.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

7) Pello

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna i Konttajärvi och Rattosjärvi byar samt de statens skogsmarker, som inte hör till byarna och som är belägna öster om följande linje: Ruokojärvis västra ända - Isopaljukka - Repojärvis östra ända - Romakkajärvis norra ända.

8) Ranua

Till I rotprisområdet hör andra än till II rotprisområdet hörande skogsmarker. Till II rotprisområdet hör skogsmarker belägna i Simojärvi och Kemihaara byar samt de öster om Ranua och Ylimaa byar belägna statens skogsmarker, som inte hör till byarna.

9) Rovaniemi landskommun

Till I rotprisområdet hör andra skogsmarker än de som hör till II rotprisområdet.

Till II rotprisområdet hör skogsmarker i Marrasjärvi och Namma byar samt de övriga skogsmarker som ligger norr om följande linje: Kienanjoki - Marrasjärvi - Marrasjoki - Ounasjoki - Kätkäjoki - Ylikätkäjärvi - Nookajoki - Nookajärvi - Kalliojärvis östra ända - Perunkajärvis sydöstra ända - Perunkajoki - Vikajärvi - Vianjoki - Köyryjärvi - Pirttioja.

10) Salla

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om linjen Sorsatunturi - Ahmatunturi.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

11) Savukoski

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om linjen Ahmatunturi - skärningspunkten mellan Pihtijoki och kommungränsen.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

12) Sodankylä

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om linjen Pihtijoki - södra stranden av Lokka bassäng - Vuotso -skyddsskogsområdets gräns - södra stranden av Porttipahta bassäng - Järvijoki.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

13) Övertorneå

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna söder om följande linje: Kommungränsen - Mäntylaki - vägen till Liinanki - Liinankivaara - Näätävaara - vägen till Hirvas - kommungränsen.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

14) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

12 §

Landskapet Åland

1) Brändö

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Jurmo och Åva samt de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från ovannämnda öar.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudöarna i följande byar: Fiskö, Korsö, Björnholma, Brandö, Baggholma, Torsholma, Astersholma och Lappo samt de skogsmarker, som är belägna på de öar, till vilka det finns vägförbindelse från huvudöarna i ovannämnda byar.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

2) Eckerö

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön.

Till II rotprisområdet hör skogsmarkerna på Västerön och på övriga öar.

3) Föglö

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudöarna förenade av vägnät och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudöarna.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Brunnskar, Björkö, Staholm, Järsö, Långholm, Gripö, Skrovsö, Brandön, Sommarön, Granö, Mjölkön, Överö, Ulversö, Jyddö, Nötö, Marsö, Sandön, Aspören, Lammören, Gåsholmen, Trätesören, Högholm, Stora Skällholm, Nästholmen, Kåsenholm, Kalvholm, Mörholm, Västra Nötholm, Ekholm.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

4) Geta

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudön.

Till II rotprisområdet hör Gamlan och de skogsmarker, som är belägna på övriga öar.

5) Hammarland

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudön.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

6) Kumlinge

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudöarna Kumlinge och Enklinge och de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Norrholmarna (Västaskär och Melarskär).

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på Seglinge huvudö och de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Snäckö, Bärö, Ingersholm, Brändholm, Hummelholm, Inre ön, Seglinge, Björkö och Korsö.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

7) Lemland

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudöarna och de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Nato, Bergö, Järsö och Gränö samt de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från ovannämnda öar.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

8) Lumparland

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudön.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på Furuholm i Lumpoby och på övriga öar.

9) Saltvik

Till I rotprisområdet hor de skogsmarker, som är belägna på huvudöarna och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudöarna.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Ryssö, Norrön, Hamnö, Saggö, Boxö, Sommarön, Österöarna, Silverskär, Sviskär, Flatö, Gottskär, Rävklobbarna och Hamnholm.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

10) Sottunga

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudön.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på Hamnö och Husö.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

11) Sund

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och de skogsmarker, till vilka det finns vägförbindelse från huvudön.

Till II rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

12) Vårdö

Till I rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på huvudön och följande öar: Sandö, Bussö, Ängö, Timrö, Töftö och Mickelsö.

Till II rotprisområdet hör de skogsmarker, som är belägna på följande öar: Bergö, Västra och östra Simskäla, Östraskäret, Ledsöra, Södergranö, Åskholm, Långö, Idholm, Kalvholm, Bockholm, Balderö, Vibberholm, Ådö, Österholmen, Bågskär, Risholm, Äskholmen, Snuggholm, Träskholm och Furuholm.

Till III rotprisområdet hör de övriga skogsmarkerna.

13) I övriga kommuner anses skogsmarkerna som ett rotprisområde.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 11 november 1993 och tillämpas första gång vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1993.

Helsingfors den 1 november 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattningssekreterare
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.