908/1993

Given i Helsingfors den 29 oktober 1993

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 juli 1961, den 11 december 1964, den 12 augusti 1966, den 16 mars 1979, den 14 juni och den 26 juli 1985, den 20 februari och den 8 maj 1987, den 26 augusti 1988 samt den 17 maj och den 20 december 1991 (858/41, 72/44, 388/61, 597/64, 442/66, 320/79, 484 och 653/85, 184 och 483/87, 774/88 samt 839 och 1549/91), en ny 16 b-punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


16 b) utövande av postförmedling och utgivning av frimärken;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 49/93
TrUB 6/93

Helsingfors den 29 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.