895/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av 1 § förordningen om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor

På föredragning av undervisningsministern

ändras 1 § 1 mom. förordningen den 25 oktober 1991 om undervisningen och studerandena vid vissa högskolor (1292/91), sådant det lyder i förordning av den 23 december 1992 (1500/92), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller Joensuu universitet, Konstindustriella högskolan, Lapplands universitet, Sibelius-Akademin, Tammerfors tekniska högskola, Tammerfors universitet, Teaterhögskolan, Vasa universitet och Åbo universitet, vilka nedan kallas högskolor.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.