891/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 1993

Inrikesministeriets beslut om registerbyråernas ämbetsdistrikt

Inrikesministeriet har med stöd av 5 § lagen den 20 januari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (76/84), sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 juni 1993 (508/93), beslutat:

1 §

En registerbyrås ämbetsdistrikt utgörs av ett härad. Häradena och de kommuner som hör till dessa bestäms enligt statsrådets beslut den 25 september 1986 om häradena (704/86), sådant det lyder ändrat genom statsrådets beslut av den 10 augusti 1989 (754/89) och den 17 december 1992 (1397/92).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993 och gäller till utgången av år 1994.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Sakari Vanhala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.