884/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 oktober 1993

Miljöministeriets beslut om ändring av 1 § miljöministeriets beslut om överföring av behörighet till vissa kommuner i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån

Miljöministeriet har

ändrat 1 § i sitt beslut av den 16 april 1987 om överföring av behörighet till vissa kommuner i ärenden som gäller beviljande av grundförbättringslån (422/87) som följer:

1 §

Bostadsstyrelsens behörighet i ärenden, som avses i 12 § 1 och 3 mom. lagen om grundförbättring av bostäder och gäller beviljande av grundförbättringslån, överförs till följande kommuner:

I Nylands län städerna Helsingfors och Esbo;

i Åbo och Björneborgs län städerna Åbo, Nådendal, Raumo och Nystad;

i Tavastehus län Lempäälä kommun;

i Norra Karelens län Joensuu stad;

i Uleåborgs län Uleåborgs stad; samt

i Lapplands län Kemi stad.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993.

På låneansökningar som lämnats in till Kuopio stad innan detta beslut träder i kraft tillämpas dock alltjämt stadgandet i 1 § sådant det lyder då detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 18 oktober 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.