883/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 oktober 1993

Inrikesministeriets beslut om gränszon och om gränszonens bakre gräns

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 1 mom. lagen om gränszon (403/47) och 1 § 1 mom. förordningen om gränszon (404/47), sådant 1 § 1 mom. förordningen om gränszon lyder i förordning av den 14 maj 1993 (439/93), beslutat:

1 §

Gränszonen utgörs av området mellan riksgränsen och gränszonens nedan angivna bakre gräns.

Färdsel och vistelse inom gränszonen utan tillstånd av gränsbevakningsmyndigheterna är förbjudet enligt vad som stadgas därom i lagen (403/47) och förordningen (404/47) om gränszon.

2 §

Med ortnamn, namn på punkter i terrängen och punkter på kartan som förekommer i detta beslut avses den nomenklatur och de punkter på kartan som förekommer på grundkartan i skalan 1:20 000.

Med gränsmärke avses ett sådant råmärke som nämns i överenskommelsen (FördrS 32/60) angående ordningen på gränsen mellan Finland och Ryssland och ordningen för utredning av gränstilldragelser.

3 §

Gränszonens bakre gräns anges med markägarens samtycke i terrängen genom att en gul ring målas runt träd som växer vid den bakre gränsen, eller genom att en ring av gult plastband fästs runt dem eller genom att gulmålade stakar ställs upp.

Inom vattenområden anges gränszonens bakre gräns antingen med gula stakar eller med gula bojar. Inom vidsträckta vattendrag kan den bakre gränsens sträckning anges på stranden med hjälp av dubbla linjetavlor.

Vid vägar, stigar och andra färdleder samt vid behov även annanstans anges den bakre gränsen med hjälp av särskilda förbudstavlor.

4 §

Gränszonens bakre gräns går via punkter på kartan och punkter i terrängen som följer:

1. Kotka stad och Veckelax kommun

Ändpunkten av Finlands samt Rysslands gemensamma riksgräns, belägen i Finska viken med koordinaterna: bredd 60° 12.02', längd 27° 17.82' - på ett avstånd av 4 000 m från gränsen en punkt på finska sidan vars koordinater är: bredd 60° 14.1', längd 27° 16.7' - en punkt, vars koordinater är: bredd 60° 15.3', längd 27° 25.1' - Reiskeri sydostspets.

2. Virolahti kommun

Lumiluotos sydspets - Ulkoluotos ostspets - Parrionsaaris nordvästspets - Hurpunniemis sydspets - därifrån längs strandlinjen över viken vid Rajaniemi till Kellosalmis sydvästra strand - ön Tuuholmas nordspets - Hakiavanniemies nordvästspets - därifrån längs strandlinjen till vikbottnen i Satamalahti - en punkt på Kiiskijärvis västra strand 530 m från riksgränsen - Kiiskijärvi bro - därifrån längs vägen mot Kurkela till Kärmeharju - Heinsuo - en punkt vid riksväg nr 7, belägen 800 m från riksgränsen - Vaalimaa gränsstation - gränsbevakningsstationen i Vaalimaa - en punkt vid gränsen mellan kommunerna Virolahti och Miehikkälä, belägen 1 240 m från riksgränsen.

3. Miehikkälä kommun

En punkt vid gränsen mellan Virolahti och Miehikkälä kommuner, belägen 1 240 m från riksgränsen - därifrån längs en hästväg till Laisniemi vägskäl - Urpalanjoki bro - därifrån längs ån till en krök vid Maivuori - därifrån längs en stig till Patakivi i Kavalansalmi - en punkt vid gränsen mellan Miehikkälä och Ylämaa kommuner, belägen 980 m från riksgränsen.

4. Ylämaa kommun

En punkt vid gränsen mellan Miehikkälä och Ylämaa kommuner, belägen 980 m från riksgränsen - därifrån längs vägen mot Kavala till Nurmelansalmi bro - västra och norra stranden av Kotilampi - Ahola vägskäl - därifrån längs en hästväg och en stig till Sammalinen vägskäl - södra och östra stranden av Ala-Sammalinen - Luotosenjärvis nordvästra strand - Valkjärvis nordvästra ända - en punkt vid stranden av Pukalusjärvi, belägen 840 m från riksgränsen - Uutela - Karvalamminsuo - Pitkälampi - Houni - Höytiönjärvis östra strand - Kylmäkorpi - punkten 34.2 vid gränsen mellan Ylämaa kommun och Villmanstrands stad.

5. Villmanstrands stad

Punkten 34.2 vid gränsen mellan Ylämaa kommun och Villmanstrands stad - mot nordost till vägen mot Vainikkala - därifrån längs vägen till Koivula - gränsbevakningsstationen i Vainikkala - Ojalampis östra strand - en punkt vid Rakkolanjoki, belägen 800 m från riksgränsen - Alatalo - Koivula - Pekkalanrinteenmäki - Järvenpää byslätts sydöstra kant - Kantola - Raitala - därifrån längs vägen mot Nuijamaa till en punkt 750 m nordväst om gränsmärket I/143 - på södra sidan av kyrkan till Nuijamaa gränsstation - en punkt vid Nuijamaanjärvis västra strand, belägen 350 m söder om kanalmynningen - tornbacken vid Kirsiniemi - östra ändan av vikbottnen söder om Pohjola - Lehoslampis södra strand - norra ändan av Myräjärvi - södra ändan av Kolmikannanlampi - en punkt i Kontu by på vägen till gränsmärket I/170, belägen 600 m från riksgränsen - Holmoinmäkis västra kant - en punkt på gränsen mellan Villmanstrands stad och Joutseno kommun, belägen 500 m från riksgränsen.

6. Joutseno kommun

En punkt vid gränsen mellan Villmanstrands stad och Joutseno kommun, belägen 500 m från riksgränsen - Kaivokorvenniemi - en punkt vid Suokumaanjärvis norra strand, belägen 800 m från riksgränsen - östra ändan av Mustalampi - nordvästra ändan av Monnonlampi - Purmäkis västra sida - Rajaharju vägskäl - därifrån längs Holmajoki till Kyyrönmäki.

7. Imatra stad

Kyyrönmäki - en punkt på vägen till Kiurula, belägen 600 m från riksgränsen - Aronmäkis västra sida - spetsen av en udde på Vuoksens västra strand, belägen 900 m från gränsmärket I/215 - Pelkola gränsbevakningsstation - Lainpelto på vägen till Karhusuo - därifrån längs vägen till sydöstra ändan av Mustalampi - Suurisuo - Notkola - Rauhala - en punkt på Varpaanlahtis nordöstra strand, belägen 500 m från riksgränsen.

8. Ruokolahti kommun

En punkt vid Varpaanlahtis nordöstra strand, belägen 500 m från riksgränsen - Ollilanmäki - Uutela - därifrån längs vägen till Mäntylä - en punkt vid Helisevänjoki, belägen 500 m från riksgränsen.

9. Rautjärvi kommun

En punkt vid Helisevänjoki 500 m från riksgränsen - Oritlampis södra ända - Homasaari vid Hiijärvi - Sääskiniemis sydvästspets - därifrån längs strandlinjen till Palokorpi - Nuutila - Välipelto i Vilkko - en punkt vid vägen från Variksenkylä till riksgränsen, belägen 400 m från gränsmärket II/29 - Puolamäki - Kuotmäkis västra sida - en punkt vid Pitkäjärvis södra strand, belägen 400 m från gränsmärket II/35 - därifrån längs strandlinjen till norra stranden i Rantala - Metsäkylä vägskäl 570 m nordväst om gränsmärket II/38 - Kemppisenmäki - en krök på vägen från Änkilänsalo till Kangaskoski invid gränsmärket II/47 - en punkt vid stranden av Kokkolanjoki, belägen 400 m från riksgränsen - en punkt vid gränsen mellan Rautjärvi och Parikkala kommuner, belägen 300 m från riksgränsen.

10. Parikkala kommun

En punkt vid gränsen mellan Rautjärvi och Parikkala kommuner, belägen 300 m från riksgränsen - skärningspunkten mellan Vääränsillanoja och vägen från Syrjärinne till riksgränsen - Yltöskallio - Sinkkosennurkka vägskäl 550 m väster om gränsmärket II/60 - Joukionsalmis östra ända - därifrån längs Kukkaronlahtis norra strand till Vaarasaari - en punkt vid Pitkäjärvis norra strand, belägen 140 m från riksgränsen - Pyörölampis södra ända - en punkt vid vägen till Kolmikanta, belägen 400 m nordväst om gränsmärket II/73 - därifrån längs landsvägen till kröken vid Syvärinne - Saarilampis västra ända - Majakkamäki källa - en punkt vid Tyrjänjärvis sydvästra strand, belägen 560 m nordväst om gränsmärket II/83 - därifrån längs Tyrjänjärvis västra och norra strand till en punkt 740 m från riksgränsen - en punkt vid vägen från Tyrjä till Saari, belägen 500 m från riksgränsen - därifrån längs landsvägen från Tyrjä till Saari till den punkt där landsvägen skär kommungränsen.

11. Saari kommun

Skärningspunkten mellan landsvägen från Tyrjä till Saari och kommungränsen - därifrån längs vägen till Suurmäkis södra sida - mynningen av Myllyjoki - vägskälet 300 m nordväst om gränsmärket II/98 - punkten 79.7 vid Lenkkojanoja - Joutsenlampis sydspets.

12. Uukuniemi kommun

Joutsenlampis sydspets - Munalampis nordvästra ända - Särkilampis norra ända - en punkt vid Korpijärvis västra strand, belägen 600 m från riksgränsen - därifrån längs strandlinjen till en punkt vid Korpijärvis östra strand, belägen 500 m norr om gränsmärket II/120 - Herneniemi i Paakalahti - en punkt vid Pyhäjärvis strand, belägen 700 m nordväst om gränsmärket II/125 - därifrån längs strandlinjen till Hevoskallio - en punkt vid Suitsansaaris södra strand, belägen 550 m väster om gränsmärket II/126 - vikbottnen i Sirnitsanlahti - därifrån längs strandlinjen till Eevanniemi - Viklansaaris sydspets - därifrån längs Viklansaaris östra strand till öns nordöstra ända - Hietasaaris sydöstra strand - Louhisaaris södra strand - länsgränsen - Maironlahti.

13. Kitee stad

Maironlahti - vägen mot Närsäkkälä - Niemelä - vägen mot Närsäkkälä - Tuomikkomäki - därifrån norrut till vägen mot Paasu - Vaitjärvis norra ända - Rantala - Kapakka - Mäntylä - Hirvivainio - Niinimäki - Laskahonmaa - Kesämaa - Lahtela - Tienlaita - Päivärinta - Pöyhkö - Mustavaara vägskäl - Hyttilampi - Porento - punkten 103.9 vid kommungränsen i Katihtapuro.

14. Tohmajärvi kommun

Punkten 103.9 vid kommungränsen - Lautakangas - Rämejärvis västra ända - Tohmajoki - Pusunjoki - Lammassaaris norra ända - en punkt vid kommungränsen, belägen 1 200 m från riksgränsen.

15. Värtsilä kommun

En punkt vid kommungränsen, belägen 1 200 m från riksgränsen - en punkt vid vägen till Niirala, belägen 800 m från riksgränsen - Niirala gränsstation - vägskälet vid folkskolan - vägen till Uusikylä - Röykynvaaras västra sida - Sääperis östra strand - Onkilampis norra ända - Kalaton - punkten 110.2 vid Heinäjoki - spetsen av udden norr om Valkosenlahti - Kaitalampis norra ända - Honkalampis östra ända.

16. Tuupovaara kommun

Honkalampis östra ända - Mansikkamäki - vandrarhemmet i Saarivaara - Ritoniemi vid Kanajärvi - Ruokovaara vid Korpijärvi - Saaroisranta - Jaakonlampis södra ända - Jaakonlampis västra strand - Tsiikonlampis östra strand - Kupluspuro - Pörkinmäki - Huovila - Ahvenvaara - den punkt där Ruokojoki och kommungränsen möts.

17. Ilomants kommun

Den punkt där Ruokojoki och kommungränsen möts - Riihilammit - Jyrkilänvaaras västra sida - Matosaaris västra ända - västra stranden av Mustatsaaret - Varisselkäs östra strand - Putsilahti - Ostronsaaris östra strand - Suurilahti - Juurikkalahti - Lääväniemi - Syväperä - Tervasaaris norra ända - Nehvonniemis sydspets - Nehvonniemis östra strand - Verkkosalmenniemi - nordvästra ändan av Likunlinnansärkkä - Verkkosalmi - västra sidan av Haapolampi - vägen mot Haapavaara - den punkt där vägen och Piistinjoki möts - Rahelampis södra ända - östra stranden av träsket - Ilomantsinlampi - västra ändan av Anninkoski - Hako-oja - landsvägen till Leminaho - Kanninvaara vägskäl - Rajamäki - Tavaralampi - Suojoki - Jokivaara - Suojokis mynning i Ilajanjärvi - Hietapuro - Mökkilampi - den östligaste punkten på vägen mot Niemijärvi - ändan av vägen mot Tapionaho - Hanhilammit - västra sidan av Liekkuaho - mynningen av Koidansärkänpuro - Kotavaara - vikbottnen i Kotalahti - östra stranden av Syväjärvi - Aitalahti - södra ändan av Hietajärvi i Alinen - östra kanten av Hoskonkankaat - mynningen av Koljosenpuro i Haapajoki - östra sidan av Kyntölampi - en punkt vid gränsen mellan Ilomants kommun och Lieksa stad, belägen 400 m från Jorkanlampi.

18. Lieksa stad

En punkt vid gränsen mellan Ilomants kommun och Lieksa stad, belägen 400 m från Jorkanlampi - Korpisalo - Louhivaara - korsningen med vägen till Elimovaara - södra ändan av Elimojärvi - Inari - östra sidan av Inarinvaara - Honkavaara - Rännänlampis södra strand - Rännänjoki - därifrån längs Lieksanjokis norra strand till Matoniemi - Kalliopuros mynning - Rompinmutka - östra ändan av Säynäsemänlampi - Kivilampi - södra stranden av Onkilampi - södra stranden av träsken Syvä- och Matala-Kaituri - östra sidan av Heinäjärvi - Aittovirta i Tuulijoki - västra stranden av Syvä- och Saari-Paavilampi - därifrån längs en skogsbilväg till östra ändan av Särkilampi - därifrån längs en skogsbilväg till sydöstra ändan av Särkkäjärvi - norra sidan av Särkkävaara - norra sidan av Ohtavaara - Sikopuro - Sikolampi - nordöstra sidan av Kivijärvi - Tyrävaara - Välivaara - därifrån längs vägen mot Välivaara till Syvävaara - Havukkalampi - Hannonaho - östra sidan av Viharinvaara - skärningspunkten mellan en skogsbilväg och länsgränsen i Hukkakangas, 1 500 m från riksgränsen.

19. Kuhmo stad

Skärningspunkten mellan en skogsbilväg och längsgränsen i Hukkakangas, 1 500 m från riksgränsen - sydöstra ändan av Syvälampi - södra ändan av Koirilampi - södra ändan av Kortelampi - därifrån längs en skogsbilväg till östra ändan av Iso-Salmilampi - Saralampi - Hirviaho - vägen i nordöstra ändan av Kiimalahti - sydöstra ändan av Hoikanlampi - gränsbevakningsstationen i Rajakangas - sydöstra ändan av Huotarinlampi - västra sidan av Mustavaara - nordvästra ändan av Keski-Rokko - därifrån längs vägen till östra ändan av Rasivaara - östra stranden av Salmilampi - östra stranden av Iso Vuorijärvi - sydöstra ändan av Vonganjärvi - västra ändan av Kaitakiekki - västra ändan av Peuralampi - ön i Palosenjärvi - därifrån längs en stig och en väg till sydöstra ändan av Hamaralampi - Hamarapuro - nordöstra stranden av Ylijärvi och Viiksimonjärvi - östra och norra stranden av Alajärvi - nordvästra ändan av Iso Joutenlampi - sydvästra ändan av Kangaslampi - östra och norra stranden av Saksanlampi - östra ändan av Määtänlampi - nordöstra stranden av Iso-Tahkonen - östra sidan av ett hus i Kannas - sydvästra stranden av Maaselänjärvi - Löytölampi - östra och norra stranden av Hämeenjärvi - södra ändan av Mäntylampi - västra stranden av Mäntyjärvi - östra stranden av Kuusijärvi - östra randen av åkergläntan vid Koivaja - Karhuvaara - sydöstra ändan av Lehtolampi - västra ändan av Karankojärvi - västra ändan av Iso Kangaslampi - sydvästra ändan av Saukkolampi - östra ändan av Erilampi - östra randen av åkergläntan vid Kiimavaara - vägen till Vartius, 840 m från riksgränsen - Vartius gränsstation - Haapasuo 840 m från riksgränsen - västra stranden av Iso Lahnajärvi - en punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun, belägen 1 300 m från riksgränsen.

20. Suomussalmi kommun

En punkt vid gränsen mellan Kuhmo stad och Suomussalmi kommun, belägen 1 300 m från riksgränsen - därifrån längs vägen till Korkea Pyhälamminaho - Tapionlampi - sydvästra spetsen av Vuokkijärvi - västra ändan av Savilaks - Möttönen i Hietajärvi - Rantala - Autiopuronlampi - nordöstra ändan av Murhijärvi - därifrån längs sydvästra och västra stranden av Kivijärvi till mynningen av Niskonlahti - sydvästra ändan av Pitkänperjantailampi - sydvästra spetsen av Pieni Viianginjärvi - östra ändan av Viianginjärvi - därifrån längs sjöns norra strand till Pitkälampi - södra stranden av Korpijärvi - norra ändan av Kammarinlampi - sandbankerna vid Kaartojärvi - södra sidan av Iso Hangaslampi - Hukkakangas - gränsbevakningsstationen i Raate - stranden vid västra delen av Raatejärvi - Sakkolampi - Limpurinlampi - västra ändan av Matalalampi - nordvästra ändan av Hoikkajärvi - östra stranden av Pieni Kivijärvi och Kivijärvi - en bäck som rinner upp i Syvänjärvi - östra stranden av Syvänjärvi - östra stranden av Haukilampi - västra ändan av Karhukunnaat - västra ändan av Särkänlatvanaho - södra ändan av Särkkälampi - södra ändan av Levävaara - Kirkeläs sydspets - därifrån längs sydöstra stranden mot Yli-Karttimojärvis norra ända - Pieni Pirttijärvi - östra ändan av Kotilampi - Hamppulampi - Nauhalampi - en punkt vid södra stranden av Hoikkajärvi, belägen 700 m från riksgränsen - östra ändan av Mustalampi - östra ändan av Niittylampi - föreningspunkten mellan Martinpuro och Matopuro - Haatajanlampi - norra ändan av Lehtolampi - norra ändan av Kuismanpelto - Pekanlampi - västra randen av Kalmokangas - västra ändan av Iso Moukkori - sydöstra ändan av Soidinlampi - en punkt på stigen från Kovavaara till gränsen, belägen 700 m från riksgränsen - östra ändan av Palonen - därifrån längs vägen till sydöstra ändan av Louhivaara - västra ändan av sydligaste Ryska Naavalampi - västra stranden av Ölkynlampi - nordöstra ändan av Ylimmäinen Latvalampi - sydvästra ändan av Luomajärvi (i Kuusamo kommun).

21. Kuusamo kommun

Luomajärvis sydvästra ända - sjöns östra strand - Joutenlampi - Pitämänlampi - östra ändan av Teerilampi - därifrån längs Teeripuro till sydöstra ändan av Korpijärvi - östra ändan av Peräjärvi - udden på norra sidan av Isosaari i Laattajajärvi - östra ändan av Ala-Ahmonen - östra ändan av Sapilaslampi - sydöstra ändan av Ellinlampi - östra ändan av Koukkulampi - östra ändan av Ylimmäinen Kuikkalampi - Pikku Joutenlampi - sydöstra ändan av Keskimmäinen Ölkkyjärvi - sydvästra ändan av Luokkijärvi - södra stranden av Luokkijärvi - nordvästra ändan av Näätämäinen - västra ändan av Peltojärvi - östra ändan av Pirttilahti - västra ändan av Heinälampi - västra ändan av Penninkiluomajärvi - en punkt på vägen till Kortesalmi, belägen 600 m från riksgränsen - spetsen av Riihiniemi i Multijärvi - västra spetsen av Kuurnaniemi - vägen vid östra ändan av Pitkäperä - västra ändan av Angerjärvi - östra spetsen av Kiviniemi i Pukari - en punkt 420 m sydväst om gränsmärket IV/43 - en punkt på vägen mot Pukari, belägen 420 m från gränsen - östra ändan av Kuralampi - en punkt på södra stranden av Eksymäjärvi, belägen 675 m från riksgränsen - södra ändan av Sarajärvi - därifrån längs sjöns östra strand mot västra udden i Puraslahti - Rapalampi - en punkt på vägen till Kuntijärvi, belägen 1 360 m från riksgränsen - östra ändan av Lihalampi - västra ändan av Juumajärvi - en punkt på vägen mot Vuotunki, belägen 400 m från riksgränsen - östra ändan av Porolampi - en punkt på norra stranden av Kuusinkijoki, belägen 760 m från riksgränsen - sydspetsen av Huotinniemi i Oulankajoki - därifrån längs älvens östra strand till Horsmamutka - östra ändan av Ylimmäinen Kuivajärvi - en punkt på vägen mot Liikasenvaara, belägen 1 000 m från riksgränsen - västra stranden av Korvasjärvi - västra ändan av Karvastekemäjärvi.

22. Salla kommun

Västra ändan av Karvastekemäjärvi - östra ändan av Kokonpesäjärvi - västra ändan av Alanen Hangasjärvi - östra ändan av Saarijärvi - östra ändan av träsken Sokkalammit (det största) - Könkäänlampi - Hanhilampi - Possolioja - västra ändan av Possolijärvi - västra ändan av Tuhkalammit - en punkt vid landsvägen, belägen 1 350 m väster om gränsmärket IV/167 - Kallunkisaari - Sotinniemi - en punkt 1 300 m sydväst om gränsmärket IV/192 - toppen av Tuorevaara - västra sidan av Kolvivaara - en punkt 630 m väster om gränsmärket IV/206 i Pekellehto - en punkt på järnvägen, belägen 800 m från riksgränsen - vägen till Tuohikylä - en punkt 1 400 m nordväst om gränsmärket V/5 - en punkt 500 m väster om gränsmärket V/9 - en punkt vid Kuolajoki, belägen 1 000 m från riksgränsen - en punkt 1 300 m nordväst om gränsmärket V/16 - en punkt 900 m väster om gränsmärket V/19 - västra sidan av Käräkkäojanlatvaselkä - en punkt vid Tenniöjoki, belägen 1 400 m från riksgränsen - västra ändan av Pautatsilampi - en punkt 1 300 m väster om gränsmärket V/37 - västra ändan av Puolivälilampi - sydöstra ändan av Saukkojärvi - en punkt vid Lautakotaoja, belägen 1 500 m nordväst om gränsmärket V/63 - en punkt 3 000 m väster om gränsmärket V/83 på östra sidan av Sorsatunturi - därifrån på 3 000 m:s avstånd från riksgränsen i samma riktning som denna till Tuntsajoki - därifrån längs en skogsbilväg till Rakitsaisenoja, 3 000 m väster om gränsmärket V/115 - därifrån på 3 000 m:s avstånd från riksgränsen i samma riktning som denna till gränsen mellan Salla och Savukoski kommuner.

23. Savukoski kommun

En punkt vid gränsen mellan Salla och Savukoski kommuner belägen 3 000 m från riksgränsen - därifrån på ett avstånd av 3 000 m från riksgränsen i samma riktning som denna till gränsen mellan Savukoski och Sodankylä kommuner.

24. Sodankylä kommun

En punkt vid gränsen mellan Savukoski och Sodankylä kommuner, belägen 3 000 m från riksgränsen - västra sidan av Välipää - Purnuoja - Anterijoki - gångstigen till Anteri - en punkt vid Luttojoki, belägen 1 200 m från riksgränsen.

25. Enare kommun

En punkt vid Luttojoki, belägen 1 200 m från riksgränsen - gångstigen till planen vid Rajajooseppi - en punkt vid landsvägen mellan Ivalo och Rajajooseppi, belägen 200 m från riksgränsen - Raja-Jooseppi - en punkt vid landsvägen, belägen 1 700 m från riksgränsen - norra ändan av Iso Suorsajärvi - nordvästra ändan av Kippisjärvi - östra sidan av Seitapää - västra sidan av Piekanajärvi - sydvästra ändan av Kiertusjärvi - norra ändan av Iso Siikajärvi - östra ändan av Läntinen Palokotajärvi - norra ändan av Kantojärvi - västra ändan av Keskimmäisenjärvi - en punkt vid landsvägen till Virtaniemi, belägen 2 500 m från riksgränsen - en punkt vid landsvägen, belägen 600 m från riksgränsen - Kessintie - södra sidan av Suovaselkäjärvi - norra ändan av Korppikurujärvi - nordöstra ändan av Kantojärvi - södra ändan av Käyräjärvi - en punkt 1 900 m väster om gränsmärket vid Muotkavaara - en punkt vid riksgränsen mellan Finland och Norge, belägen 3 000 m från gränsmärket vid Muotkavaara.

5 §

Gränszonens bakre gräns löper i rät linje genom fixpunkterna. Vägar, stigar, bäckar och andra färdleder som har använts för att ange den bakre gränsens sträckning, hör inte till gränszonen, om inte detta särskilt föreskrivs.

6 §

Om ett särskilt syfte för en fastighets användning eller någon annan orsak gör det avsevärt svårare att tillräckligt noggrant märka ut gränszonens bakre gräns i terrängen enligt de fixpunkter och punkter i terrängen som räknas upp i detta beslut, kan den bakre gränsen genom ett beslut av staben för gränsbevakningsväsendet märkas ut på ett sätt som obetydligt avviker från dessa, likväl under förutsättning att gränszonen inte utvidgas för att den bakre gränsen märkts ut på detta sätt.

7 §

Staben för gränsbevakningsväsendet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur gränszonen skall märkas ut.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs ministeriets för inrikesärendena beslut av den 31 augusti 1979 om gränszon och om gränszonens bakre gräns (702/79) jämte ändringar.

Åtgärder som behövs för att märka ut gränszonens bakre gräns i enlighet med detta beslut får vidtas redan innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 oktober 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Chefen för gränsbevakningsväsendet, Generallöjtnant
Matti Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.