881/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill

Statsrådet har vid föredragning från statsrådets kansli

ändrat 3 § 1 mom. 7 punkten, 4 §, 10 § 1 mom. och 12 § 2 och 3 mom. i sitt beslut av den 14 februari 1985 om ämbetsverkens sigill (185/85), samt

fogat till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

De runda sigillen är av sex olika storlekar, och nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar använder dem som följer:


7) statsrådets kansli och ministerierna underställda ämbetsverk och inrättningar samt länsstyrelserna och dem underställda myndigheter, tingsrätterna och de med dem jämförbara specialdomstolarna, stadsfiskals- och stadsfogdeämbetena samt det ortodoxa kyrkosamfundets kyrkoherdeämbeten, kloster och resepräster ett pappers- och ett lacksigill samt stämplar, vilkas diameter är 35 mm.


4 §

De ovala sigillen är av tre olika storlekar, och de används av beskickningarna i utlandet.

Beskickningarna använder

1) pressigill och stora lacksigill, i vilka ändarnas radier är 20 mm och ovalens höjd 60 mm,

2) mindre lacksigill och stämplar, i vilka ändarnas radier är 14 mm och ovalens höjd 42 mm, samt

3) på intyg och andra handlingar i litet format stämplar, i vilka ändarnas radier är 8 mm och ovalens höjd 24 mm.

8 §

Statens högskolor kan även använda sigill med text på latin.

10 §

Finlands vapens emblem utan sköld använder i sina sigill republikens president, statsrådet, statsrådets kansli, ministerierna, justitiekansler, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, kansler för Helsingfors universitet, statskontoret, försvarsmakten och beskickningarna i utlandet.


12 §

Stadsfiskals- och stadsfogdeämbetena använder i sina sigill stadens vapensköld.

I tingsrätternas sigill skall ingå det historiska landskaps krönta vapensköld, till vilken tingsrättens domkrets hör. Omfattar domkretsen delar av flera landskap, kan högst två landskaps vapensköldsemblem i kluven sköld ingå i sigillet.Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 21 oktober 1993

Statsminister
Esko Aho

Regeringsråd
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.