879/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Lag om ändring av 5 § lagen om ändring av produktansvarslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § lagen den 8 januari 1993 om ändring av produktansvarslagen (99/93) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Om tillämpningen av 1 mom. 3 punkten och 2 mom. på Furstendömet Liechtenstein och på Schweiziska Edsförbundet stadgas särskilt genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 135/93
EkUB 30/93
Bilaga III till EES-avtalet: rådets beslut (85/374/EEG)

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.