877/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 1 § 1 mom. och 13 § 2 mom. lagen den 14 december 1990 om försöksverksamhet med samhällstjänst (1105/90), av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1992 (272/92), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas i brottmål som avgörs av

1) Birkalands, Loimaa, Mynämäki, Pargas, Salo, Tammerfors, Toijala, Åbo och Åbonejdens tingsrätter,

2) Jakobstads, Karleby, Korsholms och Vasa tingsrätter,

3) S:t Michels tingsrätt,

4) Imatra, Lahtis och Villmanstrands tingsrätter samt

5) Kemijärvi, Lapplands och Rovaniemi tingsrätter.


13 §

Lagen gäller till den 31 mars 1994, och även därefter skall 11 § och de stadganden som gäller verkställigheten av straffet tillämpas. Likaså tillämpas lagen efter den 31 mars 1994 när mål som enligt 1 § hör till lagens tillämpningsområde behandlas i hovrätt eller högsta domstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Stadgandet i 1 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 december 1993.

RP 157/93
LaUB 13/93

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.