876/1993

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1993

Finansministeriets beslut om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Avgiftsbelagda prestationer, vilka Statens ekonomiska forskningscentral prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande prestationer:

1) undersökningar och utredningar som gjorts på beställning,

2) forskningsmaterial,

3) sakkunnig- och konsulttjänster,

4) publikationsverksamhet,

5) biblioteks- och informationstjänster,

6) utbildning och seminarier,

7) övriga prestationer som beställts särskilt hos Statens ekonomiska forskningscentral.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 13 oktober 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. finansråd, som biträdande avdelningschef
Immo Pohjola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.