871/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Förordning om ändring av 1 § förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § förordningen den 9 augusti 1985 om verkställigheten och tillämpningen av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (706/85) som följer:

1 §

Behörig myndighet enligt artikel 3 stycke 1 i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/85) är i Finland notarius publicus vid de registerbyråer som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.