870/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Förordning om ändring av 2 och 6 §§ gruvförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 2 § 1 mom. och 6 § 1 mom. gruvförordningen av den 17 december 1965 (663/65), som följer:

2 §

Registerbyrån som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) skall genom anteckning på förbehållsanmälan intyga vilken dag anmälan gjorts och på begäran ge förbehållaren ett skriftligt bevis över detta.


6 §

Till inmutningsansökan skall fogas ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att det inte föreligger något inmutningshinder enligt 6 § 1 mom. 3-8 punkten gruvlagen. Intyget skall vara undertecknat av registerbyrån eller av två personer som är förtrogna med de lokala förhållandena.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.