869/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras

På föredragning av justitieministern

upphävs 4 § förordningen den 29 december 1922 om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (312/22) samt

ändras 7 § 4 mom.,

sådant det lyder i förordning av den 3 februari 1989 (138/89), som följer:

7 §

Justitieministeriet beslutar vilken språkkunskap som fordras av domstolarnas, åklagarämbetenas och exekutionsverkens kanslipersonal, stämningsmän, biträdande utmätningsmän och vaktmästare.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.