865/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 september 1993

Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1993

Skattestyrelsen har med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:

bil 100 penni per kilometer
motorcykel 45 penni per kilometer
moped 35 penni per kilometer
cykel 320 mark per år.
2 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 76 penni per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på grund av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

Helsingfors den 17 september 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattnigssekreterare
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.